Monday, October 27, 2008

Anunt matrimonial, fabrica de rulmenti

Ardealul, 27 octombrie 1928:

Anunţ:

Căsătorie urgentă doreşte domn din Regat, etate 40 de ani, fizic plăcut, educaţie şi calităţi sufleteşti ireproşabile, având casă proprie în valoare de 2 milioane, gospodărie complectă. Ocupaţia: exportator de cereale. Doreşte a se căsători cu D-şoară sau D-nă numai din Transilvania de preferinţă streină, cultă şi de bună familie, având numerar dela 500,000 lei în sus. Orice informaţiuni a se lua la administraţia ziarului Ardealul. Discreţie absolută.


Drum Nou, 27 octombrie 1957:

Angajamente îndeplinite la fabrica de rulmenţi

În aceste zile, în secţiile şi atelierele fabricii de rulmenţi din cadrul uzinelor Steagul Roşu din Oraşul Stalin, se munceşte cu avînt. Fiecare muncitor şi tehnician nu precupeţeşte nici un efort pentru a obţine realizări cît mai însemnate în cinstea zilei de a 40-a aniversări a Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie. Calitatea bună a rulmenţilor româneşti este apreciată pe piaţa internaţională, fapt pentru care rulmenţii sînt tot mai mult ceruţi, chiar şi de ţări cu o industrie veche ca Cehoslovacia, R.D. Germană şi altele. Pînă acum planul anual la rulmenţi export s-a realizat în proporţie de 90 la sută. Muncitorii din sectorul rulmenţi au hotărît ca în această lună să realizeze cea mai mare producţie….